maandag, 29. september 2008 - 10:19

Kans op hartziekten na een depressie ruim twee keer zo hoog

Amsterdam

Tussen depressie- en hartziekten, in de toekomst de twee meest belangrijke volksziekten, bestaat een opmerkelijke samenhang. Uit bevolkingsonderzoek van psychiater Marijke Bremmer blijkt dat ouderen met een depressie een ruim twee keer zo hoog risico lopen om een hartaanval te krijgen.

Dat geldt ook voor ouderen die op het eerste gezicht weinig mankeren. Huisartsen en (ouderen)psychiaters zouden daarom ook meer aandacht moeten hebben voor de lichamelijke gesteldheid van hun depressieve patiënten. Bremmer, werkzaam als psychiater bij GGZ Buitenamstel, promoveert op dinsdag 30 september 2008 aan VU medisch centrum in Amsterdam.

Bremmer deed haar onderzoek onder ruim 2.400 55-plussers, die meededen aan een langlopend bevolkingsonderzoek (Longitudinal Aging Study Amsterdam). Ze vond naast de verhoogde kans op hartziekten ook andere lichamelijke verstoringen bij depressieve patiënten. Zo hadden depressieve ouderen ruim tweemaal vaker een overactieve afweer. Hoewel de afweer een goed doel dient, namelijk het tegenhouden van bacteriën en virussen, kan een overactief systeem ook schadelijke gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een verhoogde kans op hartvaatziekten en dementie. Daarnaast vond ze bij depressieve ouderen zowel verhoogde cortisol (=stress-hormoon) waardes, alsook verlaagde cortisol waardes. Dat is opmerkelijk te noemen, aangezien depressie tot nog toe altijd gezien werd als een psychiatrische stoornis door een teveel aan cortisol.

De precieze oorzaken voor deze lichamelijke afwijkingen bij depressieve ouderen zijn onbekend. Het zou een direct effect van de depressie zelf kunnen zijn; in die visie lokken depressieve gevoelens rechtstreeks een hartaanval uit. Maar veel waarschijnlijker is dat bij depressieve ouderen veel nog niet onderkende ziekten een rol spelen. Bremmer adviseert naar aanleiding van het onderzoek dan ook dat huisartsen en ouderenpsychiaters meer aandacht moeten hebben voor de lichamelijke gesteldheid van hun depressieve patiënten.

Kerngetallen depressie en hartziekten

Ongeveer een op de vijf 60-plussers heeft een aandoening aan het hart en rond de 10 à 15% van de ouderen heeft last van depressieve klachten. Depressie en hartziekten komen vaak tesamen voor en traditioneel werd dit verband toegeschreven aan de hevige impact die bijvoorbeeld een hartinfarct kan hebben op de psychische gesteldheid van een patiënt. Maar epidemiologisch onderzoek uit de jaren negentig laat zien dat depressie ook vooraf kan gaan aan een hartinfarct.
Categorie:
Tag(s):