maandag, 28. juli 2008 - 14:06

Kans op infectie bij chemisch verwijderen van tatoeages

Den Haag

Eén van de manieren om tatoeages te verwijderen is het injecteren van een chemisch preparaat in de huid. Met een tatoeëertechniek worden stoffen in de huid gebracht, die een ontsteking veroorzaken, waardoor de tatoeagekleurstoffen worden afgestoten. Hierbij kunnen zich echter infecties voordoen waarschuwt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) maandag.

Er zijn gevallen gerapporteerd waarbij grote en sterk ontsierende littekens optraden. Preparaten voor de chemische verwijdering van tatoeages moeten als geneesmiddel worden beschouwd. Daarom kunnen zij ook niet op een lijn worden gesteld met tatoeëren, ook al worden deze preparaten met een tatoeagetechniek aangebracht.

Het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit heeft daarom een advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport gestuurd om de middelen eerst te laten registreren als geneesmiddel. Van één van de in Nederland gebruikte preparaten is inmiddels bepaald dat dit als een geneesmiddel moet worden aangemerkt.

Bureau Risicobeoordeling vindt dat deze conclusie voor alle vergelijkbare preparaten zou moeten gelden. Als de minister dit advies overneemt, mogen deze preparaten niet meer worden gebruikt, totdat ze als geneesmiddel zijn geregistreerd.

Mensen die een tatoeage willen laten verwijderen, dienen zich goed te laten informeren over de mogelijke nadelige effecten van chemische verwijdering door injectie en mogelijke alternatieven.

Naast het chemisch verwijderen van tatoeages bestaan namelijk ook andere methoden, zoals chirurgie en laseren. Hoewel er geen vergelijkend onderzoek bekend is, kan worden aangenomen dat de kans op infectie bij deze methoden geringer is.
Provincie:
Tag(s):