maandag, 21. juli 2008 - 16:05

Kapelle op tweede plek Digitale Ranglijst

Kapelle

De gemeente Kapelle is met ruim 140 plaatsen gestegen op de Continue Monitor van advies.overheid.nl. In het Zeeuwse houdt dit in dat de gemeente Kapelle met een landelijke 158ste plaats nu als tweede gemeente staat geregistreerd achter Veere (81ste landelijk) als het gaat om (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Op 17 juli 2008 zijn de ranglijsten van de advies.overheid.nl Continue Monitor 2007 gepubliceerd. Uit deze lijst blijkt dat Kapelle van de 299ste naar de 158ste plaats is gestegen landelijk gezien. Hiermee behoort de gemeente tot de grootste stijgers op de Continue Monitor.

Andere grote stijgers deze maand zijn de gemeenten Tynaarlo, Helden en Wieringermeer. De stijging op de monitor is het gevolg van diverse projecten binnen het programma E-Kapelle waarin de gemeente Kapelle werkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

In "Overheid.nl Monitor - Continue Monitoring" houdt Overheid heeft Antwoord de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de websites van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries periodiek bij in gezamenlijkheid met de webbeheerders van deze websites.

De websites van alle gemeenten, provincies en ministeries worden beoordeeld op de aspecten gebruikersvriendelijkheid, niveau van dienstverlening, aanwezigheid van bestuurlijke informatie en de mogelijkheden voor burgerparticipatie via Internet.

Op de website www.advies.overheid.nl wordt in detail uitgelegd op welke aspecten de beoordeling plaatsvindt.
Provincie:
Tag(s):