donderdag, 25. december 2008 - 14:04

Kavelruil maakt oever- en kadewerk langs Birstumerrak mogelijk

Op 23 december 2008 heeft de aktepassering van de kavelruil Birstumerrak plaatsgevonden. Door deze kavelruil is het mogelijk de oever- en kade langs het Birstumerrak, een vaart tussen Akkrum en Grou, te versterken. Ook wordt er een ecologische verbindingszone aangelegd van circa 13 hectare. Wetterskip Fryslân is de initiatiefnemer van deze kavelruil en heeft het Projectbureau Kavelruil Fryslân advies en ondersteuning gevraagd.

Wetterskip Fryslân heeft enkele jaren geleden circa 19 hectare landbouwgrond verworven nabij het Birstumerrak. Deze grond is in overleg met de provincie Fryslân voorgefinancierd met het doel om samen met andere instanties een oever- en kadeproject te realiseren. De oever wordt aangepast en de kade wordt op veilige hoogte gebracht. Door de kavelruil is dit nu gelukt. Een deel van de grond wordt nu ingericht voor een zogenaamde ecologische verbindingszone. Dit houdt in dat de waterlopen worden verruimd met een plas-dras-gedeelte om ruimte te maken voor water.

Het resterende deel van de grond is ingezet als ruilgrond. Die grond is namelijk geruild met grondeigenaren die elders langs het Birstumerrak gronden in bezit hadden. Het resultaat is dat voor één oever van het Birstumerrak ruimte is gemaakt over een lengte van ongeveer twee kilometer. Daar worden kadewerkzaamheden gecombineerd met werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone. Nadat de verbindingszone is ingericht, worden de gronden overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Voor alle betrokken partijen is sprake van een voordeel. Dankzij deze kavelruil van 16 hectare wordt de landbouwstructuur verbeterd omdat de betrokken agrariërs gronden dichterbij hun bedrijven krijgen. Daarnaast kunnen zij de subsidiemogelijkheden voor inrichtingswerkzaamheden benutten die het Projectbureau Kavelruil Fryslân beschikbaar heeft. Provincie Fryslân heeft een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Wetterskip Fryslân heeft zijn oever versterkt, de kade op veilige hoogte en ruimte voor water gemaakt. Het Projectbureau Kavelruil Fryslân heeft gezorgd voor de definitieve afhandeling.

Het Projectbureau Kavelruil Fryslân is begin 2008 door de provincie Fryslân in het leven geroepen om de landbouwstructuur in de provincie te verbeteren. Het bureau ondersteunt kavelruilen en biedt subsidiemogelijkheden voor kavelruil en inrichtingswerken. In landinrichtingsgebieden bestaan deze subsidiemogelijkheden al langer, maar buiten de landinrichtingsgebieden (de zogenaamde ‘witte gebieden’) is de subsidie op vrijwillige kavelruilen en de ondersteuning van kavelruilprocessen nieuw. Wetterskip Fryslân heeft gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheden door het kavelruilvoorstel dit najaar bij het Projectbureau Kavelruil Fryslân in te dienen.
Provincie:
Tag(s):