vrijdag, 18. juli 2008 - 11:39

'Kennedytunnel moet open blijven voor vrachtverkeer'

Den Haag

De Belgische en Nederlandse verladersorganisaties OTM en EVO en Transport en Logistiek Nederland zien niets in het idee van de Belgische Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor een totaalverbod voor vrachtverkeer en het plan van het lokale actiecomité Straten-Generaal voor tolheffing in de Kennedytunnel bij Antwerpen.

'De Kennedytunnel is een cruciale verbinding voor lokaal en transitverkeer en er kan daarom absoluut geen sprake zijn van afsluiting voor het vrachtverkeer. Het is volgens de organisaties een misvatting te denken dat de nog aan te leggen Oosterweelverbinding de enige oplossing kan betekenen voor al het vrachtvervoer dat rond Antwerpen moet plaatsvinden. Met andere woorden, de Antwerpse ring moet weggebruikers altijd een alternatief bieden bij files of calamiteiten.

Het mobiliteitsbeleid in en rond Antwerpen moet erop gericht zijn de beschikbare en toekomstige infrastructuur optimaal te benutten. Dit kan nooit door bepaalde verbindingen ontoegankelijk te maken voor bepaalde groepen gebruikers.

Bovendien kan een tolheffing in de Kennedytunnel het begin betekenen van een lappendeken aan systemen. Daarom wijzen de Belgische en Nederlandse verladers en vervoerders op het risico dat beprijzingsystemen per regio gaan verschillen. Zowel systematiek als tarifering moeten op een consistente manier in België en in de overige lidstaten worden toegepast'.
Categorie:
Tag(s):