dinsdag, 12. februari 2008 - 14:37

Kerkrade start denktank Klimaatbeleid

Kerkrade

Op donderdag 14 februari start de gemeente Kerkrade officieel met een denktank Klimaatbeleid. Op die dag komen de leden van deze groep voor het eerst bij elkaar. Het inrichten van deze denktank stond opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010. De klankbordgroep gaat de gemeente adviseren op het gebied van milieu- en klimaatbeleid en de projecten die hieruit voortkomen.

De denktank bestaat uit ongeveer 10 personen die afkomstig zijn uit allerlei organisaties en disciplines zoals het onderwijs en het bedrijfsleven. De klankbordgroep zal in principe vier maal per jaar bij elkaar komen of zo vaak als nodig is.

Wethouder Krewinkel is blij met de denktank Klimaatbeleid: “Ik heb geconstateerd dat er op allerlei gebieden al adviesraden en klankbordgroepen bestaan, maar nog niet op het gebied van milieu en klimaat. En dat is absoluut wenselijk gezien het belang van het onderwerp en de ambitie die onze gemeente heeft wat betreft klimaatbeleid. Daarom hebben we besloten een denktank op te richten. De gemeente Kerkrade is met dit initiatief één van de voorlopers in Limburg�.

De gemeente Kerkrade vindt het uitermate belangrijk dat het aspect Klimaat de juiste aandacht krijgt en heeft daarom een gedegen klimaatbeleid ontwikkeld. Het is vernieuwend en sociaal, gericht op duurzaamheid en staat dicht bij de burgers. Het beleid heeft drie peilers, namelijk jeugd en jongeren, lastenverlichting voor de burgers en werkgelegenheid.

Door deze drie thema’s wordt het huidige klimaatbeleid versterkt en in een breder perspectief geplaatst. In de komende jaren zal het beleid aan de hand van de concrete projecten nader worden uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):