donderdag, 20. maart 2008 - 10:57

'Kernenergie als optie niet uitsluiten'

Den Haag

Minister Van der Hoeven vindt dat Nederland voor de energievoorziening in de toekomst geen enkele optie kan uitsluiten, ook kernenergie niet. Ze nam 19 maart 2008 met minister Cramer van VROM het SER-advies in ontvangst over kernenergie.

'Kernenergie moet uit de taboesfeer', zei Rinnooy Kan, voorzitter van de SER. De SER wijst erop dat inzet van fossiele brandstoffen hoe dan ook nodig blijft en dat het daarom raadzaam is om geen enkele energiebron uit te sluiten.

Van der Hoeven: 'Deze kabinetsperiode bouwen we geen nieuwe kerncentrales. Afspraak is afspraak. Maar dat betekent niet dat het denken over kernenergie stilstaat.'

Kernenergie optie in Energierapport kabinet
Het kabinet komt in mei of juni 2008 zelf met een Energierapport. Daarin staat een kabinetsbrede visie over de brandstofmix op de lange termijn, tot 2050. Ook de optie kernenergie wordt daarin meegenomen
Provincie:
Tag(s):