vrijdag, 18. juli 2008 - 13:35

Keuring varkens sneller en veiliger

Utrecht

De Nederlandse manier van ketenkeuring van slachtvarkens wordt vanaf nu ook door de Verenigde Staten geaccepteerd. Daardoor gaat het keuren van slachtvarkens niet alleen sneller, maar is er ook minder kans op het verspreiden van ziektekiemen zoals salmonella.

Tot nu toe gaat de keuring voor varkens die worden geëxporteerd naar de VS nog op de traditionele manier. Een keurder snijdt daarbij onder andere het hart en bepaalde lymfeknopen van een net geslacht varken in, om te zien of het varken geschikt is voor consumptie. Door dat insnijden kan salmonella van het ene karkas op het andere worden overgebracht.

Daarom is in Nederland een nieuwe methode, het systeem voor ketenkeuring, ontwikkeld. Bij deze ketenkeuring wordt het varken na de slacht grondig op zicht geïnspecteerd en wordt het dossier bekeken waarin de relevante geschiedenis van het dier op de boerderij staat beschreven.

De VS hebben deze manier van keuren vanaf nu ook met onmiddellijke ingang geaccepteerd. Nederland is hiermee de eerste EU-lidstaat met een dergelijk door de VS goedgekeurd keuringssysteem.
Provincie:
Tag(s):