woensdag, 29. oktober 2008 - 20:49

Keurmerk Veilig en Schoon voor zwembad Engeland

Ruinen

Het keurmerk Veilig en Schoon voor zwembad Engeland in Ruinen is voor drie jaar verlengd. Zwembad Engeland is het eerste zwembad in Drenthe waar een herkeuring heeft plaatsgevonden met een goed resultaat.

Wethouder Bert Damming: ‘medewerkers van kwaliteitszorgbedrijf KIWA Nederland hebben alle procedures van het zwembad onderzocht en geconcludeerd dat het keurmerk Veilig en Schoon verlengd mag worden. Het zwembadpersoneel is trots op deze verlenging en daar sluit het college zich volledig bij aan.’

Een zwembad komt in aanmerking voor het keurmerk Veilig en Schoon wanneer aan alle procedures en wetgeving over zwembaden wordt voldaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld nood- en ontruimingsplannen, schoonmaakplannen, RI&E ARBO, toezichtplannen, milieuvergunning, ongevallenregistratie, gebruikersvergunning, Wet Hygiene en Veiligheid Bad en Zweminrichtingen enzovoort. Zo moet er aan een veertig procedures worden voldaan. Vanuit deze procedures volgen nog zo’n honderd deelprocessen.

Jaarlijks wordt er een steekproef gehouden door het kwaliteitszorgbedrijf KIWA om te kijken of er voldaan wordt aan alle eisen. Eens in de drie jaar volgt een grote keuring waarin het bedrijf alle procedures opnieuw toetst.
Provincie:
Tag(s):