vrijdag, 21. november 2008 - 21:53

Keurmerk veilig ondernemen voor Terneuzen

Terneuzen

De bedrijventerreinen Haarmanweg en Handelspoort (en omgeving) in Terneuzen krijgen als eerste in Zeeland het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Voorzitter Peter Koole van de ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West (TZW) en burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen ontvangen op maandag 24 november het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het behalen van dit Keurmerk geeft aan dat ondernemers, gemeente, brandweer en politie samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten. Met het KVO-project hopen de veiligheidspartners het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Het certificaat wordt uitgereikt door MKB-Nederland.

Op de bedrijventerreinen Haarmanweg/Handelspoort e.o. in Terneuzen zijn veel bedrijven uit diverse branches gevestigd. Bedrijven kunnen daar goed ondernemen en willen dat graag zo houden. Daarom is deze samenwerking vooral gericht op preventie. Op initiatief van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland zijn de ondernemersvereniging, gemeente Terneuzen, politie en brandweer bij elkaar gaan zitten om de uitstraling en veiligheid van de bedrijventerreinen te verbeteren.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt de mogelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen. Deze samenwerking wordt inhoudelijk ondersteund door MKB Nederland en de Kamer van Koophandel. Voor het verkrijgen van het certificaat is een aantal stappen doorlopen. Deze stappen bestonden uit een enquête onder ondernemers, een bezichtiging van de bedrijventerreinen en het opstellen van een veiligheidsanalyse en actieplan.

Op basis van de uitkomsten van de enquête (met een prima respons van ruim 60%) hebben de partijen afspraken gemaakt over het uitvoeren van maatregelen. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn het stimuleren van aangifte doen, het aanpakken van verkeersknelpunten en het opstellen van een nieuwsbrief voor ondernemers.

De komende twee jaar worden diverse acties uitgevoerd. De coördinatie van het actieplan ligt bij de gemeente. De gemeente werkt nauw samen met ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West. Hierdoor is er een link tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Dit maakt het uitvoeren van projecten voor een nog veiliger bedrijventerrein makkelijker.
Provincie:
Tag(s):