woensdag, 13. februari 2008 - 17:32

Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentra in Buiten

Almere

De winkelgebieden Buitenmere en Doemere in Almere-Buiten krijgen het keurmerk 'veilig ondernemen' (KVO). Dit keurmerk wordt uitgereikt door het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD). Het certificaat geeft aan dat ondernemers, gemeente, brandweer en politie samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in winkelgebieden Buitenmere en Doemere te vergroten. Burgemeester Annemarie Jorritsma zal op vrijdag 15 maart het convenant ondertekenen, de winkeliers nemen tegelijkertijd de 'eerste ster' in ontvangst.

Winkelcentra Buitenmere en Doemere zijn gezamenlijk in januari 2007 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ondernemers, gemeente, brandweer en politie hebben de handen ineengeslagen om criminaliteit en overlast aan te pakken. Voor het verkrijgen van het certificaat - de ‘eerste ster’ - moet een aantal stappen doorlopen zijn, zoals een nulmeting, een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak. Op de lijst met actiepunten staan onder andere de aanpak van de fietsenproblematiek, jeugdoverlast, winkeldiefstal en openbare ruimte.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden is een gevolg van afspraken tussen het Platform Detailhandel en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waarin werkgevers en werknemers in de detailhandel samenwerken, vervult een coördinerende rol. HBD-projectadviseur Paul van der Weide: ‘In heel Nederland worden momenteel zo’n 185( peildatum: 1 December 2007) winkelcentra veiliger gemaakt volgens de KVO-werkwijze. De ervaringen met het keurmerk bewijzen het succes van deze werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.’

Naast de KVO-projectbegeleiding organiseert het hoofdbedrijfschap voor ondernemers en werknemers trainingen op het gebied van winkelcriminaliteit. Bovendien heeft het HBD sinds begin dit jaar Slachtofferhulp Detailhandel opgezet. Bij traumatische gebeurtenissen in de winkel (overval, ongeval, sterfgeval of agressie) is via het nummer 0800 - 0801 gratis professionele ondersteuning binnen twee uur beschikbaar, 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Provincie:
Tag(s):