zondag, 23. november 2008 - 19:46

Kick-off bijeenkomst Zorg voor Jeugd

Groningen

De Groninger gemeenten voeren per 1 januari 2010 het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen in. Pim de Bruijne, gedeputeerde van de provincie Groningen en Cor Drost, voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten, gaven daartoe vrijdagmorgen het startsein door de website te activeren. Het signaleringssysteem is bedoeld om problemen bij jongeren tot 23 jaar vroeg te signaleren en de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen.

Aanleiding voor de ontwikkeling van dit systeem is de opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin aan alle gemeenten in Nederland om voor 1 januari 2011 een signaleringssysteem in te voeren en daarmee aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren. Zo kunnen signalen ook op landelijke schaal worden uitgewisseld.

De invoering van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen wordt gefinancierd uit de ruim 1 miljoen euro die de gemeenten en provincie wonnen met het indienen van een prijsvraag van Maatschappelijke Sectoren & ICT.
Provincie:
Tag(s):