vrijdag, 10. oktober 2008 - 13:42

Kijk uit voor spuitende toiletpotten

Utrecht

Vanaf maandag worden de komende twee maanden alle Utrechtse rioleringsbuizen ouder dan 45 jaar geïnspecteerd. Als de aannemer in een straat komt, wordt aan bewoners gevraagd hun wc-bril tijdelijk te sluiten door er bijvoorbeeld een emmer water op te zetten. Het kan namelijk voorkomen dat er bij het doorspuiten water in de toiletpot naar boven komt. Bewoners worden geïnformeerd door middel van een wijkbericht.

Een aannemer onderzoekt in opdracht van de gemeente de staat van de leidingen met een camera. Daarvoor worden ze eerst schoongemaakt. Dit is een jaarlijkse inspectie die nodig is om te bepalen of deze leidingen op leeftijd onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden. De werkzaamheden zijn in december gereed.

Rioleringsbuizen ouder dan 45 jaar kunnen poreus worden en gaan lekken of zelfs instorten. Ook speelt bij veel rioolpijpen boomwortelgroei. De boomwortels groeien in het riool wat verstopping kan veroorzaken. Als de aannemer dat aantreft tijdens de inspectie, zaagt hij met een speciale frees de wortels eruit. Dit is een tijdelijke oplossing. Op termijn moeten deze buizen dan wel vervangen worden.
Provincie:
Tag(s):