maandag, 16. juni 2008 - 10:48

Kikvorsmannen in bouwput parkeergarage Westwal

Goes

Maandag 16 juni vanaf ca. 8.00 uur worden voor de eerste maal duikers ingezet om het grondwerk in de bouwput van de parkeergarage aan Kolveniershof/Bleekveld te inspecteren. De duikers controleren het schoonmaken van de damwanden en palen, voorafgaand aan het storten van onderwaterbeton.

Als alle werkzaamheden goed verlopen, wordt op 16 en 17 juli met een uitloop naar 18 juli het onderwaterbeton gestort. De duikers controleren of onder water het storten goed verloopt. Het storten van het onderwaterbeton gaat dag en nacht, 24 uur per dag, door. Als het onderwaterbeton is uitgehard, wordt de bouwput leeggepompt. Na de bouwvak kan dan gestart worden met het betonwerk van de poeren, liftputten, keldervloer en buitenwanden.

Momenteel wordt, na het heien van 634 palen in de afgelopen periode, de bouwput tot ca. 5 m meter diep uitgegraven. Daarna wordt het slib weggezogen en een laag grind van 20 cm aangebracht. In totaal gaat het om zo'n 17.000 m³ grond die afgevoerd wordt naar en hergebruikt in het voormalige Veerplein te Kruiningen. Tevens wordt de overtollige grond verwerkt in een geluidswal in dezelfde gemeente.

Om het grondwater op peil en tegendruk op de damwand te houden, staat er water in de bouwput. Dat water werd aangevoerd vanuit de Veste, later vanuit de waterpartijen uit de omgeving van de Zeelandhallen. N

aar verwachting eind volgend jaar is het complex met 512 parkeerplaatsen, 75 fietsparkeer-plaatsen, 30 woningen en 1000 m2 aan winkeloppervlakte klaar. Tot die tijd blijven de tijdelijke parkeerterreinen aan de Rommerswalestraat en M.A. de Ruijterlaan/Piet Heinstraat in functie.

Onderwaterbeton

Waar het grondwater hoog staat, wordt het aanleggen van een bouwkuip een bijna onmogelijke klus. De bouwkuip stroomt namelijk vol met grondwater, waardoor er niet gewerkt kan worden. Als met behulp van pompen het grondwater wordt weggezogen, komt de bouwkuip weliswaar droog te staan, maar wordt het grondwaterniveau in de omgeving ook verlaagd. Het risico is dan aanwezig dat gebouwen gaan verzakken. Een oplossing hiervoor is gevonden in het storten van onderwaterbeton.

Dit houdt in dat het ontgraven gebeurt in een bouwkuip die vol met water staat, ook wel natte bouwmethode genoemd. Daarna worden de palen geheid en wordt er onder water een betonvloer gestort, in dit geval ca. 1 meter dik. Er wordt water in de bouwkuip gepompt (tot een iets hoger niveau dan het grondwater in de omgeving) om tegendruk te geven aan de opwaartse druk van het grondwater. Het beton wordt vanuit een betonmixer met behulp van een betonpomp via een stortpijp vrij dicht op de bodem gestort. Om het onderwaterbeton onder water te kunnen storten, moet voorkomen worden dat de onderdelen zand, cement en grind waaruit beton bestaat, niet uiteen spoelen als ze in aanraking komen met het water. Doordat er een afsluitventiel onder aan de stortpijp wordt geplaatst, wordt dit probleem ondervangen. Als het storten van het beton eenmaal gaande is, is het van belang dat het storten onafgebroken plaats vindt en de mond van de stortpijp in contact blijft met het beton.

Beton wordt hard door een chemisch proces. Het cement ondergaat een chemische reactie waarvoor geen zuurstof uit de lucht nodig is, maar juist wel water. Doordat het water zich hecht aan de bestanddelen in het beton, wordt het beton gebonden tot een compacte massa en hardt het uit. Na uitharding ligt er een afsluitende vloer in de bouwkuip. De vloer sluit de bouwkuip ook af van het grondwater. Hierna kan het eigenlijke bouwen beginnen.

De palen die voorafgaand aan het storten van het onderwaterbeton in de bouwkuip zijn geheid, ook wel trekpalen genoemd, zorgen ervoor dat de bouwkuip voldoende houvast heeft in de grond en dat de bouwkuip nadat hij is leeg gepompt, niet omhoog komt door de druk van het grondwater, ook wel opdrijven genoemd. Het onderwaterbeton hecht zich na uitharding stevig aan de palen. Op deze manier wordt de vloer gefundeerd en zal het grondwater de vloer niet meer omhoog kunnen drukken. De koppen van de palen steken in eerste instantie een stuk boven de vloer uit. Het beton wordt van de koppen af gebeiteld, ook wel koppensnellen genoemd. De wapening van de trekpalen wordt verbonden met de wapening van de volgende laag beton.
Provincie:
Tag(s):