donderdag, 2. oktober 2008 - 15:31

Kinderen maken hut in grafheuvel

Elst

In het bosgebied bij Elst (gem Rhenen) is door kinderen bij het maken van een “hut�een grafheuvel opengegraven. Daarbij is grote schade aangericht aan dit cultuur historisch monument. Staatsbosbeheer heeft het voorval in overleg met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) gemeld bij de politie.

In het bos nabij de Driftweg in Elst hebben kinderen een erg groot gat gegraven in een 4000 jaar oude grafheuvel met de bedoeling deze te voorzien van een dak van boomstammen en dan af te dekken met plaggen. Dit alles om een prachtige boshut te maken. De kinderen hebben de waarde van de grafheuvel niet herkend, want de grafheuvel is hierdoor ernstig beschadigd en eeuwenoude urnen met crematieresten zijn erbij kapot gegaan.

De Rijksdienst voor Archelogie, Cultuurlandschap en Monumenten gaat proberen de grafheuvel weer zo veel als mogelijk in de oude staat te herstellen.

Los van de aangerichte schade wil Staatsbosbeheer ouders en kinderen uitdrukkelijk waarschuwen voor het graven van kuilen in het bos. In de afgelopen jaren zijn meermalen daken of wanden van dergelijke hutten ingestort waarbij kinderen bedolven raakten, soms met dodelijke afloop. Daarnaast leveren dergelijke afgedekte hutten groot gevaar op voor medewerkers tijdens onderhoudsactiviteiten aan het terrein.

Een medewerker van Staatsbosbeheer gaat in de komende tijd basisscholen in Elst bezoeken om de kinderen meer te vertellen over de waarde van de grafheuvels als cultuurhistorisch monument en de gevaren van het graven en bouwen van een dergelijke hut. Tevens zal aandacht besteed worden aan de schadelijke neveneffecten van dit soort activiteiten zoals het achterlaten van afval, landbouwplastic, het spannen van kabels en het slaan van spijkers in bomen.
Provincie:
Tag(s):