vrijdag, 24. oktober 2008 - 23:55

Kinderen maken mozaïekroute in de Bouwmeesterbuurt

Almere

Maar liefst 175 leerlingen van de basisscholen De Trinoom, de Manse en de Piramide hebben onder leiding van Marja Thijssen van het Kunstencentrum ‘De Kunstlinie’ ieder een stoeptegel versierd met mozaïeksteentjes.

Het project is een gezamenlijk project van de Kunstlinie en Ymere. De tegels vormen nu een Kunstroute, bestaande uit drie wandelroutes door de Bouwmeesterbuurt. Een dergelijke route is uniek in Nederland.

Op 29 oktober leggen de kinderen de laatste tegels van de wandelroutes èn ze onthullen bij het Bouwmeesterhuis in tegelvorm het logo voor de vernieuwing van de Bouwmeesterbuurt.

Programma
De Kunstroute staat symbool voor de samenwerking bij de vernieuwing van de Bouwmeesterbuurt. Ymere, de gemeente en 12 andere partners werken samen aan een leefbaarder, aantrekkelijker en prettiger wijk. In februari jl. tekenden zij daartoe het Buurtpact Bouwmeesterbuurt.

De 175 kinderen van de basisscholen hebben met erg veel plezier de tegels gemozaïekt. De begeleiding werd verzorgd door kunstenares Marja Thijssen. De afbeeldingen hebben als thema de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht.

Alle kinderen die mee hebben gemozaïekt, lopen om 11.00 uur vanuit hun eigen school, in drie groepen, hun elementen kunstroute naar het Bouwmeesterhuis op het Van Eesterenplein. Daar worden ze ontvangen door Pieter Jan Datema, regiodirecteur Ymere en programmamanager van de gemeente voor Almere Buiten Annemarie van der Zee.

De kinderen leggen de laatste drie tegels én onthullen op het plein het logo voor de vernieuwing van de Bouwmeesterbuurt. Om 12.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten en kunnen kinderen en andere belangstellenden naar huis.

De partners van het Buurtpact Bouwmeesterbuurt zijn: de gemeente Almere, Ymere, welzijnsstichting de Schoor, basisscholen Piramide, Manse en de Trinoom, het Oostvaarderscollege, ROC Flevoland, Talent in Opleiding, Zorggroep Almere, de politie, Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, het kunstencentrum ‘de Kunstlinie’ en Speel-mere.
Provincie:
Tag(s):