zaterdag, 11. oktober 2008 - 22:08

Kinderen met diabetes lopen marathon New York

Emmen

Van 29 oktober tot 3 november gaan enkele kinderen uit de regio Emmen, die diabetes hebben, naar New York om mee te lopen in de marathon. Zij gaan daar heen op uitnodiging van Kids Chain. Doel is om te laten zien dat leven met diabetes goed te doen is en sportieve uitdagingen niet in de weg hoeft te staan. Via het Ropcke-Zweers Ziekenhuis en het Scheper Ziekenhuis zijn enkele kinderen met diabetes benaderd door Kids Chain om zich als ambassadeurs in te zetten voor diabetes.

Kids Chain is een initiatief van kinderarts Annabelle S. Slingerland. Zij deed onderzoek naar de oorzaken van diabetes. Een groot aantal organisaties op het gebied van voeding, sport, gezondheidszorg en diabeteszorg is vertegenwoordigd in Kids Chain en steunt kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling van hun ziekte. Kids Chain legt hierbij de nadruk op sporten, onder het motto: ‘Samen sportief je eigen diabetes beter de baas!’

Kids Chain bestaat sinds september 2007 en is opgericht in de aanloop naar het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Kinderdiabetes (november 2007 – 2008).

Een marathon is een extreme duurloop van 42 km. Doorzettings- en uithoudingsvermogen zijn hierbij onontbeerlijk. Dit geldt ook voor de diabetespatiënt. De marathon staat daarom symbool voor kinderen met diabetes.

Sinds de oprichting van Kids Chain lopen steeds 42 kinderen met diabetes marathons door heel Nederland, maar ook in het buitenland, waaronder in Athene. Zij lopen in estafettevorm elk een bepaalde afstand, afhankelijk van hun leeftijd. In totaal leggen ze de marathonafstand van 42 km af. De laatste honderden meters van de marathon lopen ze altijd gezamenlijk.

Op 29 oktober vertrekt een groep kinderen vanuit Nederland naar New York om daar op 2 november tegelijk met de ‘echte’ marathon hun ‘eigen’ marathon te lopen. Acht van deze kinderen staan onder behandeling in het Scheper Ziekenhuis en het Ropcke-Zweers Ziekenhuis.
Zij gaan hun beste beentje voorzetten aan de overzijde van de ‘grote plas’ om duidelijk te maken dat sport en diabetes heel goed samengaan.

Zo’n verre reis kost natuurlijk veel geld. De kinderen zetten zichzelf in om sponsorgelden te vergaren voor hun deelname aan de marathon in New York. Zij zijn al druk bezig om allerlei acties op touw te zetten, via sportclubs en school. Hun vertrek naar Amerika gaat echter sowieso door, daarvoor staat Kids Chain financieel garant.
De ziekenhuizen werken graag mee aan het initiatief en hopen dan ook, dat zich veel sponsoren zullen melden. Sponsoren kunnen zich melden via de volgende kanalen: Daniëlle Janssen, tel. 0523 27 60 00 (kinderafdeling Röpcke-Zweers Ziekenhuis) of Alie Maatje, tel. 0591 691136 (kinderdiabetesverpleegkundige Scheper Ziekenhuis)
Provincie:
Tag(s):