donderdag, 3. april 2008 - 13:41

Kinderen met taal-achterstand krijgen voorschoolse educatie

Den Haag

Alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die een taalachterstand hebben, kunnen nog in deze kabinetsperiode rekenen op voorschoolse educatie. Om dit te bereiken hebben staatssecretaris Dijksma en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een akkoord gesloten.

De afspraken zijn een uitwerking van het bestuursakkoord tussen het Rijk en VNG. Dijksma stelt een extra bedrag beschikbaar dat oploopt van 30 miljoen euro in 2008 tot 43 miljoen in 2011. Dit komt bovenop de 110 miljoen die het Rijk nu al beschikbaar stelt. Mede door deze investering moet in 2011 de taalachterstand bij deze leerlingen met 40 procent lager zijn dan in 2002.

Gemeenten zijn nu aan zet om taalachterstanden aan te pakken. Daarvoor zullen gemeenten ook eigen geld inzetten. Dijksma gaat bekijken of het geld dat beschikbaar is voor VVE-programma’s ook kan worden besteed aan bijvoorbeeld de opleiding van leidsters in de opvang. Daarnaast ondersteunen Rijk en VNG de uitvoering via een interbestuurlijk team waarin ook gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Als kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen, hebben zij daar vaak hun hele schooltijd last van. Taalachterstanden worden bestreden met bestaande en bewezen VVE-programma’s, waardoor kinderen een betere start op de basisschool krijgen. Gemeenten betalen deze programma’s en maken hierover afspraken met peuterspeelzalen, de kinderopvang en het basisonderwijs.

In Oost-Groningen is dit jaar in negen gemeenten een pilot met het bestrijden van taalachterstanden gestart, in mei 2008 start een soortgelijke pilot in Zuid-Limburg. Met de vier grote steden zijn onlangs al afspraken gemaakt om alle kinderen met een taalachterstand in 2011 aan VVE te laten deelnemen.
Provincie:
Tag(s):