dinsdag, 15. januari 2008 - 15:06

'Kinderen tellen mee in Hoogezand Sappemeer'

Hoogezand - Sappemeer

Op donderdag 17 januari 2008 geeft wethouder Cor Drost de aftrap voor het project ‘Kinderen tellen mee in Hoogezand Sappemeer’. De startbijeenkomst vindt plaats aan de Molendijk 17 in Hoogezand (gebouw Thuiszorg Groningen) van 16.00 – 17.00 uur.

Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen start in januari 2008 samen met de organisaties Noordermaat en Lentis het project ‘Kinderen tellen mee’ in de gemeente Hoogezand Sappemeer. Landelijk, regionaal en lokaal wordt veel gesproken over het gewenste en noodzakelijke beleid voor gezinnen met kinderen.

De gemeente Hoogezand Sappemeer voegt nu de daad bij het woord. De gemeente investeert namelijk in een preventieve aanpak door subsidie te geven aan de drie betrokken organisaties. Daardoor kunnen zij extra aandacht geven aan gezinnen met kinderen waarin voor die kinderen onvoldoende perspectief is op een goede toekomst. Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen, Lentis en Noordermaat trekken daarbij samen op. Door deze preventieve aanpak worden mogelijk problemen voorkomen of zullen problemen minder gaan escaleren. Met andere organisaties wordt samengewerkt om dit project tot een succes te maken.

De betrokken organisaties zullen een toelichting geven op het project. Daarbij zal door de direct betrokken hulpverleners aan de hand van een praktijkvoorbeeld geschetst worden hoe organisaties samenwerken. Het doel daarbij is dat door een gezamenlijke aanpak alle kinderen goed in beeld zijn en dat door die samenwerking er voor die kinderen geen achterstandssituaties blijven ontstaan.
Provincie:
Tag(s):