donderdag, 31. juli 2008 - 19:13

Kinderfonds Armoede en Gezondheid wordt voortgezet

Groningen

Een lekkere warme winterjas, een paar stevige waterdichte schoenen of een goed matras op bed. Voor de meeste kinderen is dat net zo vanzelfsprekend als water dat uit de kraan stroomt. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om te voorkomen dat armoede leidt tot gezondheidsachterstand en gezondheidsrisico bij kinderen, werd in Groningen in 2005 het Kinderfonds Armoede en Gezondheid in het leven geroepen. Het College wil dit fonds nu voortzetten en vraagt de raad om € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de komende vier jaar.

In de afgelopen jaren bleek het Kinderfonds Armoede en Gezondheid in een grote behoefte te voorzien. Vorig jaar werd het budget van € 50.000,- zelfs met de helft overschreden. Zo’n 750 aanvragen werden toen gehonoreerd. Een belangrijk neveneffect van het Kinderfonds is dat het de Jeugdgezondheidszorg een ingang biedt tot (zeer) moeilijk bereikbare (multi probleem-)gezinnen.

In de afgelopen drie jaar konden aanvragen voor het gemeentelijke Kinderfonds alleen in de maanden september tot en met december worden ingediend. Dat is ook in 2008 nog het geval. Met ingang van 2009 kunnen er het hele jaar door aanvragen worden gedaan.

Per kind (tot 18 jaar) is er maximaal € 100,- euro beschikbaar per kalenderjaar. De belangrijkste voorwaarde voor toekenning van een bijdrage is dat de goederen of diensten waarvoor het geld wordt verstrekt, de gezondheid en het welzijn van het kind verbeteren.

Het college stelt de raad voor om het budget van € 200.000,- voor de komende vier jaar te dekken uit de door het rijk extra ter beschikking gestelde middelen voor armoedebestrijding bij kinderen.
Provincie:
Tag(s):