maandag, 19. mei 2008 - 19:57

Kinderne protesteren tegen kap speelboom

Hank

Op de hoek van de Kerkstraat en de Mariapolder in Hank staat een boom die door kinderen wordt gebruikt om in te klimmen of onder te spelen. Deze boom moet echter wijken voor de uitbreiding van de waterpartij langs de Mariapolder. Ongeveer 10 kinderen hebben door middel van een tekening en handtekeningenactie laten weten dat zij het hier niet mee eens zijn.

Wethouder Wim de Jong zal woensdag in gesprek gaan met de kinderen. De kinderen kunnen dan uitleggen waarom zij de boom graag willen behouden. De wethouder zal op zijn beurt aan de kinderen uitleggen waarom het volgens de gemeente noodzakelijk is om de boom weg te halen.

De uitbreiding van de waterpartij bij Mariapolder is nodig omdat Hank te weinig oppervlaktewater heeft. In geval van hevige regenbuien ontstaat daardoor op verschillende plekken wateroverlast en lopen tuinen en kelders onder water. In de groene zone van Hank vindt een groot project plaats om de opvang- en afvoercapaciteit van regenwater te vergroten. Aan weerszijden van de Kerkstraat worden de waterpartijen vergroot. Bovendien worden deze met een grotere ‘duiker’ met elkaar verbonden. Met dit project wordt een begin gemaakt in het oplossen van de waterproblemen in Hank.
Provincie:
Tag(s):