dinsdag, 9. september 2008 - 9:26

Kinderontvoeringen naar Nederland gestegen

Den Haag

Het aantal kinderontvoeringen naar Nederland is iets gestegen en het aantal kinderontvoeringen naar het buitenland is iets gedaald. Dat blijkt uit de cijfers die minister Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het aantal zaken dat de Centrale Autoriteit Internationale Kinderontvoering (CA) heeft behandeld in 2007.

In 2007 heeft de CA totaal 153 verzoeken in behandeling genomen. Vergeleken met 2006 heeft de CA meer zaken in behandeling genomen waarbij een kind naar Nederland is ontvoerd of waarin om omgang werd verzocht met een kind dat in Nederland woont.. Het aantal inkomende ontvoeringszaken was 38 (2006: 34), het aantal inkomende verzoeken om omgang 15 (2006: 10).

Het totaal aantal zaken waarbij een kind naar een ander land is ontvoerd of waarin om een omgangsregeling werd gevraagd met een kind dat in het buitenland woont is gedaald naar 100 (2006: 106). Daarvan bedroeg het aantal ontvoeringszaken 74 (2006: 95). Het aantal uitgaande verzoeken om omgang is daarentegen gestegen en bedroeg in 2007 26 (2006: 11).

Evenals in het voorgaande jaar blijkt de ontvoerende ouder bij zowel inkomende als uitgaande zaken vaker de moeder te zijn dan de vader. In omgangszaken is het juist in verreweg de meeste zaken de vader die een verzoek indient. Ook nu blijkt het aantal ontvoeringen naar landen in West-Europa het hoogst: De top drie bestaat uit Engeland (7), Spanje (7) en Duitsland (5). Bij ontvoeringen naar Nederland bestaat de top drie van landen uit : België (6), de Verenigde Staten (6) en Duitsland (5).

Het aantal verzoeken om teruggeleiding naar aanleiding van ontvoering naar een niet-verdragland bedroeg vorig jaar 14. Het merendeel van de zaken betrof een ontvoering naar een islamitisch land.
Provincie:
Tag(s):