maandag, 21. januari 2008 - 21:45

Kinderrechters bezoeken Oké-punt

Almere

Vijf kinderrechters hebben een werkbezoek gebracht aan het Oké-punt van het eerste uur: de Opmaat in de Muziekwijk. De kinderrechters van de rechtbank Zwolle/Lelystad brengen regelmatig werkbezoeken in onze provincie. Het doel is om de sociale kaart te leren kennen. In het werk als kinderrechter komen zij immers allerlei instanties tegen die met kinderen te maken hebben. Vandaar dat ze op 17 januari in Muziekwijk waren

De rechters waren erg benieuwd naar het werk binnen het Oké-punt in Almere. Ze hadden via de pers al veel gehoord over deze Almeerse variant van het Centrum voor Jeugd en Gezin en wilden graag een kijkje komen nemen.
Eerst kregen zij informatie over het deel van het Oké-punt dat gericht is op de ouders. Het Oké-punt biedt een laagdrempelige toegang voor ouders door een inloopspreekuur, de Oké-telefoon die tijdens kantoortijd door professionals is bezet en de website.
Daarna was er informatie over het Oké-punt als netwerk voor professionals. Hoe er wordt samengewerkt en wie wanneer verantwoordelijk is.

Tot slot kregen ze informatie over het veiligheidshuis dat in 2008 in Almere wordt gevestigd. In het veiligheidshuis werken organisaties samen aan de integrale veiligheid.

De kinderrechters vonden het met name van belang dat signalen op tijd worden opgepakt. Het Almeerse model is juist gericht op vroegsignalering. Verder hadden zij belangstelling voor de relatie tussen de werkzaamheden vanuit het Oké-punt en de relatie met het werk van de rechters.

De kinderrechters waren erg enthousiast over het werkbezoek. Over de ontwikkelingen van de Almeerse variant van het centrum voor jeugd en gezin, het Oké-punt waren zij erg positief.

Gezondheidscentrum De Opmaat, (Muziekwijk)
Adres

Rimsky-Korssakovweg 51
1323LR Almere
Nederland
Telefoon

(036) 545 44 80
Internet

http://www.gezondheidscentrumopmaat.nl
Tot het standaard zorgaanbod van de gezondheidscentra behoort: �Fysiotherapie �Huisartsen �Maatschappelijk Werk �Ouder- en kindzorg �Thuiszorg� �Wijkverpleging.
Provincie:
Tag(s):