donderdag, 27. november 2008 - 14:30

Klaas Jongejan nieuwe voorzitter KWF kankerbestrijding Almere

Almere

Op de vergadering van het algemeen bestuur van de afdeling Almere van KWF Kankerbestrijding is Klaas Jongejan officieel benoemd tot voorzitter van de plaatselijke afdeling. Jongejan volgt Leen Braber op, die maar liefst negentien jaar de voorzittershamer van KWF Almere in handen heeft gehad.

Onder leiding van huisarts Braber groeide de Almeerse KWF-afdeling uit tot een van de best georganiseerde afdelingen in Nederland met een bestand van ongeveer zevenhonderd vrijwilligers.

Braber blijft bij de afdeling Almere van KWF Kankerbestrijding betrokken als voorzitter van de commissie Materialen. De Almeerse afdeling verzorgt jaarlijks onder meer de straatcollecte en de huis-aan-huiscollecte, waarvan de opbrengst naar kankeronderzoek gaat.

Klaas Jongejan (60) is gemeenteraadslid voor de VVD sinds 2002. Tijdens zijn werkzaam leven (1966-2003) heeft hij bij het ministerie van Defensie gewerkt. Onderwijs, jeugdzorg, welzijn en vrijwilligerswerk behoren tot zijn politieke interessegebieden.

Hij ziet het als een uitdaging om leiding te geven aan een van de grotere Almeerse vrijwilligersorganisaties. “KWF Kankerbestrijding is een organisatie die op de sympathie van iedereen kan rekenen. Het is mooi om daar iets voor te kunnen doen.� Hij ziet geen conflicterende belangen met zijn raadslidmaatschap omdat KWF Kankerbestrijding puur werkt op basis van giften, nalatenschappen en donaties en dus geen subsidie ontvangt. “KWF is op eigen kracht actief in de maatschappij. Dat spreekt mij aan.�

Over KWF kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding heeft in de bijna 60 jaar van haar bestaan al veel bereikt. Sinds de oprichting in 1949 zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten ruim verdubbeld. Tegenwoordig is de kans dat iemand met kanker de eerste 5 jaar overleeft, gestegen tot ruim 50%.

Maar het aantal mensen dat jaarlijks kanker krijgt, neemt ook toe. De strijd tegen kanker gaat daarom door. Een strijd voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. KWF Kankerbestrijding wil in de komende jaren de stuwende kracht zijn achter de kankerbestrijding.
Provincie:
Tag(s):