woensdag, 13. februari 2008 - 22:10

Klachten Regiotaxi aangepakt

Tilburg

De afgelopen tijd hebben veel gebruikers van de Regiotaxi geklaagd over de dienstverlening door de uitvoerende instantie PZN. Naar aanleiding hiervan vond vanmiddag een bestuurlijk overleg plaats op het gemeentehuis in Tilburg tussen wethouders Els Aarts, Ad Stoop met de directie van PZN.

Tijdens het door beide partijen als constructief ervaren overleg zijn de
volgende afspraken gemaakt: De wachttijden van het callcenter van PZN (voor de ritaanmelding) zijn momenteel onder controle. PZN voldoet thans aan de eisen zoals gemeenten die in het vervoerscontract met PZN hebben bepaald. Behoudens piekmomenten in het telefoonverkeer verwacht PZN geen problemen meer.

PZN gaat zoeken naar oplossingen (zoals bijvoorbeeld dedicated call agents) om ervoor te zorgen dat de ritaanmelding en het callcenter van de Regiotaxi Midden Brabant in de toekomst geen hinder ondervindt van externe factoren.

PZN zet GPS in als bron bij de afhandeling van klachten. Het stoort veel mensen dat als zij een klacht indienen over het niet komen voorrijden van een regiotaxi een brief ontvangen met daarin de boodschap dat de taxi wel is geweest.

PZN gaat de mogelijkheden bekijken om communicatie tussen de taxivoertuigen en de ritaanmelding (callcenter) mogelijk te maken. Dit is vooral van belang bij te laat meldingen.

PZN heeft de afspraak gemaakt dat klanten die wachten op een bestelde rit met de regiotaxi na 2 keer een te laat melding gedaan te hebben bij de ritaanmelding, op kosten van PZN een vervangende taxi mogen bellen.
Provincie:
Tag(s):