vrijdag, 25. januari 2008 - 16:08

Klimaatbestendige toekomst voor Zeeland

Middelburg

Op 31 januari vindt er in het Grevelingenrestaurant een conferentie
plaats waar kennis en ervaring uitgewisseld wordt tussen mensen en
organisaties die zich bezig houden met een klimaatbestendige
toekomst voor Zeeland.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van creatieve en innovatieve projecten die Zeeland klimaatbestendig maken is medewerking van de Zeeuwse bevolking nodig. Centraal thema van de conferentie is de vraag hoe de Zeeuwse bevolking daarbij te betrekken is en hoe een start te maken is met een bewustwordingsproces.

De conferentie wordt georganiseerd door KennisNetwerk DeltaWater (KNDW) met bijzondere medewerking van de Provincie Zeeland, de Hogeschool Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, Scoop en de Zeeuwse Commodores.

Als het om water gaat kent iedereen Zeeland. Wereldwijd is Zeeland
bekend om de Deltawerken, om de manier waarop onze provincie zich
beschermd heeft tegen de zee. Maar de Deltawerken zijn bijna 50 jaar
oud en sinds die tijd zijn er ontwikkelingen in het klimaat en is het besef
ontstaan dat Zeeland de zaken anders moet aanpakken.

Om Zeeland klimaatbestendig te maken zijn niet alleen nieuwe innovatieve en creatieve ideeen nodig, maar ook een omslag in ons
denken over de zee. Zolang we de zee alleen als vijand zien, vinden
we geen veiligheid voor de toekomst. Om de veiligheid te vergroten
moeten we vriendelijker met de zee omgaan, de zee 'omarmen' zogezegd. Omarmen in een dubbele betekenis.

Enerzijds als vriendschappelijke geste, anderzijds om er de controle over te kunnen houden. 'Omarm het water' is dan ook het verbindende thema voor de conferentie van 31 januari.
Provincie:
Tag(s):