woensdag, 15. oktober 2008 - 11:36

'Klimaatopwarming veel kritieker dan werd gedacht'

Wageningen

De noodzaak voor Nederland om zich voor te bereiden op klimaatverandering is urgent. Dat stelt hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Universiteit Pier Vellinga.

Volgens de wetenschapper hebben we geen honderd maar slechts dertig jaar of minder de tijd om te voorkomen dat de aarde de komende eeuwen zes tot tien graden warmer wordt en de zeespiegel zes en op termijn nog meer meters gaat stijgen.

Het gaat volgens Vellinga om keuzes die voor de komende honderden jaren de leefbaarheid van Nederland bepalen. Niet zozeer hogere als wel brede, overstroombare maar doorbraakvrije dijken kunnen de basis vormen voor een veilig Nederland voor generaties.

Steeds duidelijker is de conclusie dat de wereld afstevent op een ingrijpende klimaatopwarming. Toch komt de wereld maar langzaam in actie, stelt Vellinga vast: “Wetenschappelijke kennis alleen is daarvoor blijkbaar onvoldoende�. Hij ziet evenwel een omslag in de wereldwijde meningsvorming, omdat de effecten van klimaatopwarming steeds meer zichtbaar worden bijvoorbeeld in de vorm van natuurrampen, zoals mag worden afgeleid uit statistieken van grote internationale herverzekeraars, en omdat door de schaarste en prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen alternatieve bronnen en technologieën economisch interessant worden.


Nederland

Nederland staat op water- en energiegebied voor belangrijke keuzen, meent Vellinga. Hij geeft aan dat met een keuze voor nieuwe kolen- en kerncentrales de weg naar wind- en zonne-energie wordt geblokkeerd. Alleen gascentrales - aardgas, kolengas en biogas - maken een efficiënte inpassing van zon en wind mogelijk, betoogt hij. Gascentrales lenen zich ook heel goed om de vrijkomende CO2 ondergronds te bergen. De overheid, met name het ministerie van Economische Zaken, zal hierin naar zijn mening veel sterker sturend moeten zijn dan tot nu toe gebeurt.

Vellinga: “Als we er wereldwijd in slagen in 2050 de emissie van CO2 met tachtig procent naar beneden te krijgen, kan het smelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica vermoedelijk nog tot staan worden gebracht. Maar ook als dat slaagt zullen we ons in Nederland, zij het met enige vertraging, nog steeds moeten voorbereiden op een stijging van de zeespiegel van ruim een meter.
Categorie:
Tag(s):