zondag, 16. november 2008 - 20:19

Klimaatsverandering en de toekomst van zeeland

Middelburg

Klimaatsverandering vormt een van de grootste bedreigingen voor laag gelegen delta’s. Hoe gaan Nederland en in het bijzonder de provincie Zeeland zich voorbereiden op de gevolgen van de klimaatsverandering? In een symposium van VU Podium staan deze onderwerpen centraal.

De Deltawerken hebben de Zuidwestelijke Delta veiligheid gebracht. Nu moet Zeeland zich voorbereiden op nieuwe uitdagingen als gevolg van de klimaatsverandering. Een van de uitdagingen waarvoor de provincie zich geplaatst ziet, is de verzilting als gevolg van de stijging van de zeespiegel. Welke invloed heeft dit op landbouw en natuur? Kunnen we hier spreken van bedreigingen of biedt dit ook extra kansen, zoals bijvoorbeeld de kweek van zouttolerante gewassen.

Hoe gaat Zeeland dit aanpakken? Is het geen tijd voor een nieuw alomvattend Deltaplan?

In deze lezing gaan dr.ir. Tjeerd Blauw en drs. Irene Kingma in op de effecten van klimaatsverandering voor Nederland en de provincie Zeeland.

Achtergrond sprekers:


- Dr.ir. Tjeerd Blauw,

werkzaam bij de provincie Zeeland en als lector verbonden aan de Hogeschool Zeeland.

- Mw.drs. Irene Kingma,

werkzaam als coördinator van het klimaatcentrum van de Vrije Universiteit. Daar richt zij zich op het opzetten van nieuw onderzoek en onderwijs op het gebied van klimaat en klimaatverandering.

Datum: Donderdag 20 november 2008

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Middelburg | Zeeuwse Bibliotheek | Kousteensedijk 7
Provincie:
Tag(s):