maandag, 28. januari 2008 - 21:44

Klink krijgt petitie voor aanpak van dyslexie

Den Haag

Op 29 januari wordt er een petitie aan minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeboden. Deze petitie wordt ondergesteund door vele wetenschappers en behandelaren van dyslexie en de patientenvereniging Woortblind in samenwerking met de Stichting Actie voor Dyslexie (SAD).

Daarin vragen zij om directe opname van diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in de basisverzekering voor alle basisschoolleerlingen.

Minister Klink van VWS stelde namelijk eerder een tijdelijke subsidieregeling gedurende twee jaar voor, alleen voor kinderen uit groep 4 van de basisschool. Deze tijdelijke subsidieregeling is voor alle ondergetekenden onacceptabel.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde de minister in juli 2007 directe pakketopname in de basisverzekering. Twee kamerleden, Mw Van Miltenburg (VVD) en dhr. Van der Veen (PvdA), vroegen de minister VWS in een motie om dit CVZ advies onverkort over te nemen. Deze motie werd kamerbreed gesteund, alle kamerleden wensen directe pakketopname.

Met het aanbieden van de petitie laat SAD weten dat zij willen dat de democratie wordt gerespecteerd en de wens van de Kamer gehonoreerd. Effectieve behandeling van ernstige dyslexie ligt binnen handbereik, deze zeer noodzakelijke zorg mag kinderen niet worden onthouden. De Kamer heeft zijn verantwoordelijkheid hierin genomen, nu de Minister van VWS nog.
Provincie:
Tag(s):