vrijdag, 4. april 2008 - 9:07

Klink wil apothekers belonen als zorgverlener

Den Haag

Minister Klink wil dat apothekers vanaf 2010 vooral beloond worden voor hun toegevoegde waarde als zorgverleners. Daarnaast wil Klink dat apothekers geen kortingen en bonussen meer ontvangen van de farmaceutische industrie, maar door verzekeraars worden beloond voor het doelmatig inkopen van geneesmiddelen. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekendgemaakt.

Apothekers zijn volgens minister Klink primair zorgverleners en moeten hun beloning vooral vanuit die rol ontvangen. Tegelijkertijd zijn apothekers door de jaren heen scherpe inkopers van geneesmiddelen gebleken.

Belonen
Om apothekers een prikkel te laten behouden om scherp in te kopen kunnen verzekeraars daarvoor apothekers belonen. Minister Klink sprak in een overleg met de Tweede Kamer van ‘vrij revolutionaire stappen’ in de al jaren lopende discussie over de kortingen en bonussen.

Kosten beteugelen
De laatste jaren zijn er al diverse keren afspraken gemaakt tussen partijen over het verlagen van de prijzen van geneesmiddelen en het doorgeven van een deel van de kortingen die apothekers bedingen bij de inkoop van geneesmiddelen aan de premiebetaler. Daarmee beoogt het ministerie de kosten van geneesmiddelen te beteugelen.
Provincie:
Tag(s):