vrijdag, 27. juni 2008 - 15:00

Klink wil wanbetalers sneller aanpakken

de Haag

Minister Klink wil snel meer maatregelen treffen om het aantal wanbetalers voor de zorgverzekering terug te dringen. Dit schrijft de minister in een brief bij de VWS-verzekerdenmonitor 2008, die hij vrijdag naar de Tweede Kamer stuurt. ‘Ondanks de maatregelen die al zijn genomen en de inspanningen die gemeenten en zorgverzekeraars leveren is het aantal wanbetalers toegenomen van 190.000 eind 2006 tot 240. 000 eind 2007’, aldus Klink.

Voor de minister toont deze stijging de noodzaak van aanvullende maatregelen aan. Daarom wil hij het wetsvoorstel waarin de ‘bronheffing’ wordt geregeld (zie nieuwsbericht van 29 februari 2008 ), zo snel mogelijk indienen bij de Tweede Kamer.

De afname van het aantal onverzekerden (241.000 in 2006 tegenover 231.000 in 2007) noemt Klink een positieve ontwikkeling, ‘maar te gering om te veronderstellen dat de huidige onverzekerde verzekeringsplichtigen zich zonder nadere maatregelen alsnog op korte termijn zullen verzekeren’. Daarom wil hij het plan van aanpak terugdringing onverzekerden, dat hij in maart van dit jaar presenteerde, onverkort uitvoeren. Dit voorziet in doelgroepgerichte voorlichting en het actief opsporen en beboeten van onverzekerden.

Met de verzekerdenmonitor komt Klink tegemoet aan een wens van het parlement, dat op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van het aantal wanbetalers, onverzekerden, verdragsgerechtigden en gemoedsbezwaarden en van de kosten die zijn gemoeid met zorg aan illegalen. De minister wil deze monitor vanaf nu jaarlijks publiceren.
Categorie:
Tag(s):