woensdag, 1. oktober 2008 - 9:34

Klooster Damiaanberg binnenkort gesloopt

Meerssen

In Meerssen wordt binnenkort gestart met de sloop van het klooster Damiaanberg Het kloostercomplex moet wijken voor het woningbouwproject Damiaanberg. De sloopvergunning is onlangs door de gemeente Meerssen verleend. De sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden van begin oktober t/m begin december 2008.

Nouville Ontwikkelaars is voornemens om aan de Damiaanberg een woningbouwplan te realiseren met ca 9 bouwkavels, 9 projectmatige woningen en 11 appartementen. Momenteel worden er nog diverse onderzoeken gedaan en worden de mogelijkheden voor de invulling van het gebied nader bekeken. Als de plannen zijn uitgewerkt, moet er nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
Provincie:
Tag(s):