zaterdag, 20. december 2008 - 13:58

KLPD houdt landelijke transportcontrole

Driebergen

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Rijksdienst voor het Wegverkeer van donderdag 18 tot en met zaterdag 20 december op vier verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en bussen.

In totaal zijn er 295 controles (273 vrachtauto’s en 22 autobussen) uitgevoerd, waarbij 126 overtredingen zijn geconstateerd ( 43 %). In 34 gevallen werd een bevel tot staking van de arbeid (rij- en rusttijdovertredingen) opgelegd. Van buitenlandse overtreders is in totaal voor bijna 24000 euro aan boetes geïnd.

De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de hoofdtransportassen in Nederland.

De doelstellingen van deze controles zijn o.a.:
Vermindering van het aantal verkeersongevallen door het verhogen van de verkeersveiligheid, opsporen van (vervoers-) criminaliteit, verbeteren van operationele samenwerking tussen Europese verkeerspolitiekorpsen en gerelateerde opsporingsdiensten.
Provincie:
Tag(s):