vrijdag, 28. maart 2008 - 14:43

Koffiehuis Relax half jaar gesloten

Utrecht

Koffiehuis Relax aan de Vleutenseweg moet per direct sluiten. De burgemeester heeft de exploitatievergunning van het koffiehuis ingetrokken. In het pand mogen een half jaar lang geen horeca-activiteiten plaatsvinden. De maatregelen volgen op de mishandeling van twee parkeercontroleurs op 25 februari jl. vlakbij het koffiehuis. Bij de mishandeling waren bezoekers van het koffiehuis betrokken.

Op maandag 25 februari 2008 werden voor de deur van Relax twee parkeercontroleurs tijdens hun werk bedreigd en mishandeld. Bezoekers van Relax maakten hen het werk onmogelijk en gedroegen zich intimiderend. De aanhouding van één persoon werd verhinderd, waardoor deze kon vluchten. Er werd fysiek geweld gebruikt, waaraan één van de controleurs letsel overhield.

Het geweldsincident is te kwalificeren als een ernstige schending van de openbare orde en een grote inbreuk op de veiligheid. Met name het gebruik van geweld tegen geüniformeerde gezagdragers weegt zwaar. Het incident speelde zich af direct voor het koffiehuis, er waren bezoekers van het koffiehuis bij betrokken en de exploitant van Relax heeft een zakelijke relatie met één van de verdachten van de mishandeling. Ook heeft de exploitant tijdens het incident niet geprobeerd zijn klanten tot kalmte te manen.
Ook is meegewogen dat het koffiehuis enige dagen na het incident (29 februari 2008) geopend was, terwijl er geen leidinggevende in de zaak aanwezig was. Dit is in strijd met de horecaverordening. Daarnaast hebben zich in het verleden al incidenten rondom het koffiehuis voorgedaan. In september 2007 werd een voorbijgangster bedreigd door een bezoeker in de deuropening van Relax. Het horecabedrijf is in 2005 zonder vergunning uitgebaat. In de negentiger jaren is er sprake geweest van drugshandel en is de vergunning eveneens ingetrokken.

Op basis daarvan acht de burgemeester de vrees gerechtvaardigd dat het open blijven van het koffiehuis gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid. Daarom heeft de burgemeester de exploitatievergunning ingetrokken en het koffiehuis voor een half jaar gesloten. Zodoende wordt herhaling uitgesloten.
Provincie:
Tag(s):