maandag, 11. augustus 2008 - 15:58

Kollo Sic heeft onderzoek gedaan naar terugdringen stankoverlast

Delfzijl

Er is een volgende stap gezet in het terugbrengen van de geurhinder die het bedrijf Kollo Sillicon Carbide in Farmsum voor de omgeving produceert. Het bedrijf heeft onderzocht of en welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast terug te brengen.

Met het onderzoek heeft Kollo Sic voldaan aan een verplichting die was opgelegd in de milieuvergunning van 2005. Kollo Sic heeft onderzocht of en welke maatregelen genomen kunnen worden om de geurhinder terug te brengen tot 1 geureenheid per kubieke meter als 98-percentiel.

Op basis van de resultaten van het onderzoek moet de provincie gaan beslissen of dit consequenties heeft voor de huidige vergunning van Kollo Sic. Dit betekent dat het provinciaal bestuur moet vaststellen wat in dit geval een acceptabel geurhinderniveau is voor de omgeving. Ook moet bepaald worden hoe dit vervolgens gecontroleerd kan worden. Om een goede beslissing te kunnen nemen, zal de provincie nu eerst deskundig advies vragen over het rapport van Kollo. Daarnaast is op 27 augustus 2008 een bijeenkomst voor belanghebbende partijen, zoals de omwonenden en milieu-organisaties. Op deze avond wordt het onderzoek gepresenteerd en kan men over de resultaten van gedachten wisselen.

Landelijk zijn geen normen vastgesteld voor welke stankoverlast acceptabel is en welke niet. In 1995 heeft het ministerie van VROM de verantwoordelijkheid voor geurbeleid bij de provincies neergelegd. De provincie moet zelf bepalen hoe zij een acceptabel geurhinderniveau vaststelt. Het is een optelsom van allerlei aspecten, zoals de historie van het bedrijf in zijn omgeving, de aard en de waardering van de geur, het klachtenpatroon, andere beschikbare informatie over hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc.
Provincie:
Tag(s):