dinsdag, 3. juni 2008 - 15:52

Koningin brengt werkbezoek aan Eindhovense aandachtswijken

Eindhoven

Koningin Beatrix heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan twee van de drie aandachtswijken in Eindhoven: Woensel-West en de Bennekel. Dit werkbezoek is vooral benut om met bewoners en professionals van gedachten te wisselen over de aanpak waarmee deze wijken weer krachtwijken moeten worden.

De Koningin werd tijdens haar werkbezoek vergezeld door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. C.P. Vogelaar. De regering heeft in het kader van het ‘Actieplan Krachtwijken’ 40 wijken geselecteerd waar in 8 tot 10 jaar de leefbaarheid aanmerkelijk verbeterd moet zijn.

Het werkbezoek begon in de wijk Woensel-West, waar een rondetafelgesprek plaatsvond over de ontwikkeling van het SPIL-centrum aan de Boschdijk en de functie die dit centrum voor de wijk zou kunnen en moeten vervullen. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. Het SPIL-centrum zal onder meer bestaan uit een basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, consultatiebureau, een gymzaal en een buurtontmoetingsruimte. Verschillende betrokkenen bij de ontwikkeling van het SPIL-centrum namen aan het gesprek deel.

Aansluitend hebben de Koningin en de minister een bezoek gebracht aan het project ‘Haal ’t in de wijk’. In een voormalig schoolgebouw waar nu kunstenaars acief zijn, voerden kinderen uit de wijk een muziekstuk op. De activiteiten in het kader van ‘Haal ’t in de wijk’ worden ondergebracht in het toekomstige SPIL-centrum. Met een korte rondgang door de wijk werd het bezoek aan Woensel-West afgesloten.

Vervolgens heeft in de wijk de Bennekel een tweede rondetafelgesprek plaatsgevonden over het voor die wijk belangrijke thema ‘bestrijding van werkloosheid’. Gemeente en wijkbewoners willen meer maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de wijk realiseren en meer kansen bieden voor startende ondernemers. Daarnaast wil men bedrijven in de wijk en in omliggende wijken stimuleren om meer werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en stageplekken beschikbaar te stellen. Ook enkele bedrijven waren voor dit gesprek uitgenodigd.
Provincie:
Tag(s):