dinsdag, 11. november 2008 - 13:30

Koningin brengt werkbezoek aan Hotel in Rotterdam

Rotterdam

Koningin Beatrix heeft dinsdagmorgen een werkbezoek gebracht aan Grand Hotel Philadelphia in Rotterdam, waar 38 jongeren met een beperking onder begeleiding van twaalf professionals werkzaam zijn.

Het project is opgezet door de Stichting Philadelphia zorg. Deze zogeheten Wajongers krijgen tijdens het werk hun opleiding. De Koningin werd tijdens haar werkbezoek vergezeld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. J.P.H. Donner.

Wajong is een uitkering voor jongeren die arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Omdat zij als gevolg van ziekte of handicap minder kunnen verdienen dan anderen met dezelfde opleiding en leeftijd, helpt de Wajong-uitkering met een inkomen op minimumniveau.

De Koningin kreeg een rondleiding door het hotel en voerde gesprekken met de jongeren, ouders, opleiders en vertegenwoordigers van diverse organisaties die bij het project betrokken zijn. Tijdens de gesprekken kwamen de veranderingen in de Wajong-regeling aan de orde. In Nederland zijn 167.000 mensen met een Wajong-uitkering. Het huidige systeem gaat uit van wat mensen niet kunnen. Het kabinet wil dit omdraaien: wat een jongere wel kan, dient voorop te staan. Het kabinet wil beleid en regelgeving zo inrichten dat deze jongeren meer kansen krijgen om actief aan de samenleving deel te nemen. Het krijgen van een baan bij een gewone werkgever staat daarbij voorop.
Provincie:
Tag(s):