dinsdag, 20. mei 2008 - 14:24

Koningin brengt werkbezoek aan Tilburg

Tilburg

Koningin Beatrix heeft vandaag 20 mei een werkbezoek gebracht aan de gemeente Tilburg. Het werkbezoek stond in het teken van de brede aanpak van zorg en bescherming voor kinderen, jongeren en gezinnen. De Koningin werd tijdens het werkbezoek vergezeld door de minister voor Jeugd en Gezin, de heer mr. A. Rouvoet.

De Koningin bezocht Loket Vroeghulp Kind & Jeugd. Dit loket, dat zich richt op ouders met kinderen tot 6 jaar, wordt in september onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin. Dit centrum wordt een aanspreekpunt voor ouders, kinderen en jeugd tot 23 jaar op het gebied van opvoedingsvragen, jeugdzorg en -aanbod. Daarnaast wordt het centrum het verzamelpunt voor professionals die betrokken zijn bij jeugdzorg en jeugdbeleid in de gemeente Tilburg en de regio. Met de realisatie van het Centrum Jeugd en Gezin wil de gemeente Tilburg de versnippering van de jeugdzorg tegengaan.

De Koningin en de minister hebben gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg en met de medewerkers van het Loket Vroeghulp Kind & Jeugd. Daarnaast heeft de Koningin en de minister met cliënten zelf gesproken over hoe zij de hulp vanuit het Loket Vroeghulp Kind & Jeugd in de praktijk hebben ervaren.

Aansluitend bezocht de Koningin het project Crossroads. Dit is een project waar jongeren die dreigen af te glijden, via een intensief scholingstraject weer terug kunnen worden geleid naar werk of opleiding. De Koningin en de minister hebben gesproken met enkele jongeren die in het project zijn opgenomen en hun begeleiders.
Provincie:
Tag(s):