vrijdag, 14. maart 2008 - 16:43

Koningin opent nieuwbouw Stichting Tragel

Clinge

Hare Majesteit de Koningin opent 1 april in Clinge het nieuwe dagbestedinggebouw ’t Labyrint van de Stichting Tragel. Deze stichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op 30 locaties in Zeeuws-Vlaanderen.

Stichting Tragel heeft zich in de achterliggende jaren ontwikkeld van een zogenaamde intramurale instelling op de locatie De Sterre in Clinge naar een transmurale organisatie met locaties verspreid over de verschillende gemeentes van Zeeuws-Vlaanderen. Met het bezoek van de Koningin wordt op symbolische wijze een lange bouwperiode afgesloten waarin veel nieuwe woon- en dagbestedingvoorzieningen zijn gerealiseerd.

Daggebouw ’t Labyrint maakt deel uit van de centrumlocatie De Sterre. Deze min of meer beschermde woonlocatie is met de bouw van nieuwe woningen en gebouwen voor dagbesteding omgevormd tot een gewone woonwijk met ook woningen voor mensen die geen verstandelijke beperking kennen.

Stichting Tragel wil voorwaarden scheppen om haar cliënten zoveel mogelijk als volwaardige burger deel te laten nemen aan de verschillende levensterreinen als wonen, werken, recreëren en samenleven. Zelfbeschikking, een respectvolle bejegening en kwaliteit van het leven staan daarbij centraal.
Provincie:
Tag(s):