woensdag, 30. april 2008 - 10:32

Koningklijke familie viert Koninginnedag in Fryslân

Koningin Beatrix en leden van de Koninklijke familie vierden het 30 april feest mee in de provincie Fryslân. Zij deden dit op uitnodiging van Commissaris van de Koningin Nijpels en de burgemeesters van de gemeenten Wûnseradiel en Franekeradeel.

Het was de derde keer dat leden van de Koninklijke familie de Koninginnedagviering bijwonen in Fryslân. In 1982 bezochten zij Harlingen en in 1993 Vlieland en Sneek.

De Koningin en haar familieleden bezochten Makkum en Franeker. Makkum is de grootste plaats van de Friese plattelandsgemeente Wûnseradiel en dankt zijn bekendheid aan het aardewerk, de scheepsbouw en de jachthavens en een groot recreatiegebied. Makkum heeft veel actieve verenigingen, waaronder Koninginnevereniging Makkum, opgericht in 1898 bij het aantreden van Koningin Wilhelmina.

De in de gemeente Franekeradeel gelegen stad Franeker is één van de Friese Elfsteden én voormalig universiteitsstad. De stad en haar omgeving hebben een rijke geschiedenis. Die sfeer is te proeven in de historische binnenstad, die veel bezoekers trekt. Franeker is ook bekend vanwege de kaatssport: jaarlijks vindt op het ‘Sjûkelân’ de belangrijkste en bekendste kaatswedstrijd van Nederland plaats, de PC.

Het verheugt de heer Nijpels bijzonder dat hij op zijn laatste dag als Commissaris van de Koningin in Fryslân de Koningin in de provincie mag begroeten.
Provincie:
Tag(s):