zondag, 13. januari 2008 - 9:45

Koninklijke Erepenning IJsclub

Bodegraven

Bij Koninklijk Besluit is aan IJsclub “Lyts Bigjin� uit Earnewâld de Koninklijke Erepenning toegekend. Loco-burgemeester B.R. Bakker van Tytsjerksteradiel reikte op 11 januari het versiersel uit aan het bestuur van de ijsclub.

IJsclub “Lyts Bigjin� onderscheidt zich van andere ijsverenigingen door de onafgebroken inzet van het bestuur en veel vrijwilligers uit het dorp. De “Princenhoftocht�, de Marathon van Earnewâld, de vele lange- en kortebaanwedstrijden en toertochten zijn alom bekend en gewaardeerd. Het organiseren van arreslee- en priksleewedstrijden ontbreekt niet op het programma van de ijsclub. Hetzelfde geldt voor de oude Friese sport “piksjitten�. Het is met name de inzet van het bestuur van “Lyts Bigjin� en de vrijwilligers die de uitstraling van de bevroren wateren rondom Earnewâld naam en faam geven.
Provincie:
Tag(s):