donderdag, 25. september 2008 - 10:31

'Kopje onder' in regio Den Haag

Den Haag

Hulpdiensten in de regio Haaglanden oefenen 30 september in het kader van ‘overstromingen’ Die dag nemen verschillende hulpdiensten in de regio Haaglanden in Zoetermeer deel aan grootschalige, multidisciplinaire en realistische oefening ‘Kopje onder’.

Doel van deze oefening is kortweg; mensen redden en in veiligheid brengen na een overstroming. De organisatie is handen van de afdeling ‘Multidisciplinair opleiden & oefenen’ van de Hulpverleningsregio Haaglanden.

Aan de oefening ‘Kopje onder’ nemen de operationele diensten van de brandweer in regio Haaglanden, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Haaglanden (GHOR), Politie Haaglanden, Defensie, verschillende reddingsbrigades en gemeente Zoetermeer deel.

Zoetermeer heeft twee locaties - de Noord Aa en de Dobbeplas – waar een overstroming wordt nagebootst. Per locatie zijn er ongeveer 150 hulpverleners en evenveel mensen die gered moeten worden. De hulpverleningsdiensten moeten met beperkte middelen slachtoffers redden, zonodig behandelen en klaarmaken voor vervoer naar een opvanglocatie. ‘Kopje onder’ zal starten in de ochtend.

Er wordt geoefend met twee multidisciplinaire teams - waarin brandweer, politie, GHOR, reddingsbrigade en defensie zijn vertegenwoordigd. Deze teams moeten hun werk zelfstandig kunnen doen met beperkte verbindingen, de vitale infrastructuur zal immers grotendeels uitvallen tijdens een overstroming. De teams hebben als taak om de achterblijvers uit het gebied te redden, te verzorgen en te verplaatsen naar veilig gebied.

Overstromen; een landelijk én regionaal thema

Het kabinet wil met voorrang en landsdekkend de organisatorische voorbereiding op een overstroming uiterlijk in 2008 op peil hebben. Het kabinet heeft daarom een uitgebreid verbeterprogramma op dit gebied geïnitieerd, onder regie van Taskforce Management Overstromingen (TMO). Hierin zal met name aandacht worden besteed aan betere planvorming, de onderlinge samenwerking van betrokken overheden. Iedere regio heeft de opdracht gekregen hier zelf invulling aan te geven. In de regio Haaglanden heeft de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) de genoemde opdracht opgepakt en ondergebracht in het project ‘Overstromingen
Provincie:
Tag(s):