donderdag, 12. juni 2008 - 12:06

Korpsbeheerder Vreeman ongelukkig met controles op homo-parkeerplaatsen

Tilburg

Korpsbeheerder Ruud Vreeman is ongelukkig met de wijze waarop onlangs controles werden uitgevoerd op de parkeerplaatsen Leikant en Lage Aard langs de rijksweg A-58. Dit heeft hij gezegd na het verschijnen van een evaluatierapport over het politie-optreden.

Uit het rapport komt onder meer naar voren dat de wijze waarop de controle aan de Lage Aard werd uitgevoerd niet juist is geweest omdat hier niet of nauwelijks sprake is van overlast. Er was wel voldoende aanleiding was om op en rondom de parkeerplaats Leikant een gerichte controle te houden. Ook bij deze actie is echter in de evaluatie een aantal kanttekeningen geplaatst. Op donderdagavond 29 mei jl. hield de politie van het district Tilburg in samenwerking met het Korps Landelijke Politie Diensten een controle op de parkeerplaats Leikant. De actie volgde na veel 
overlastklachten. Het gaat dan onder meer om klachten van bezoekers van de parkeerplaats en bossen die bekend staat als homo-ontmoetingsplaats.

Het doel van de actie was enerzijds om meer inzicht te krijgen in wat er zich ter plaatse afspeelt in relatie tot de klachten en anderzijds om het aantal overlastmeldingen van schennis terug te dringen en de bezoekers over de klachten en de onwenselijkheid van deze situatie te informeren. 


Uit de evaluatie blijkt dat doel en opzet van de politiecontrole op Leikant en de daarachter gelegen bossen goed aansloot bij de eerder gemaakte afspraken. Ook is ter plaatse terecht gevraagd aan de bezoekers zich te legitimeren. Dit is conform het optreden van politie op overlastplaatsen. De actie werd vervolgens voortgezet op de parkeerplaats Lage Aard (Molenschot) langs rijksweg A-58. Er werd hier door de agenten voor gekozen omdat het bezoekersaantal op Leikant afnam en omdat de Lage Aard ook bekend staat als homo ontmoetingsplaats. De controle op de Lage Aard was niet in het draaiboek opgenomen. Dit gedeelte van de actie was dan ook vooraf niet doorgesproken met de burgemeester van Gilze en Rijen waar het gebied onder valt.

Korpsbeheerder Vreeman komt, ondanks de nuanceringen die de politie bij de evaluatie heeft ingebracht, tot de conclusie dat een dergelijk ingrijpende controle niet meer op deze wijze mag plaats vinden. Ook vindt hij dat deze acties vooraf goed afgestemd moeten worden met het bevoegde gezag. Vreeman: "Wat mij betreft was de manier waarop deze actie heeft plaats gevonden eens maar nooit meer, ik ben blij dat de korpschef heeft aangegeven dat hier lering uit is getrokken en dat in de toekomst dit soort controles zorgvuldiger worden opgezet". De korpsbeheerder heeft de korpschef opdracht gegeven om de persoonsgegevens, die ten onrechte bij deze actie in de politieregistratie zijn opgenomen, daaruit te verwijderen.
Provincie:
Tag(s):