dinsdag, 28. oktober 2008 - 21:45

Korpsleiding tijdelijk versterkt door Marianne de Winter

Nijmegen

Vanaf 20 oktober heeft Marianne de Winter (44) de korpsleiding in Gelderland-Zuid versterkt. Deze versterking wordt ingezet vanuit het project ‘Politietop Divers’. Dit project probeert meer vrouwen en/of allochtonen in de top van de politieorganisatie te krijgen, zowel vanuit de politie zelf, maar ook van buiten. De Winter gaat één jaar werken voor Gelderland-Zuid. Dit heeft de politie laten weten.

‘Politietop Divers’ is gestart omdat de bestaande manier van werving, selectie en benoeming niet leidt tot diversiteit in de politietop. Daarom is een interventie nodig. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft daarom streefcijfers afgesproken voor de periode van 2008 tot 2011.

Een diverse politietop reikt verder dan streefcijfers alleen. In essentie gaat het om leiders die, zoals in de visie van de Raad van Hoofdcommissarissen is verwoord, 'meervoudig kunnen kijken denken en doen'. Leiders die de visie van de Raad op dit punt toepassen in hun stijl van leidinggegeven.

De politie Gelderland-Zuid wil graag meewerken aan diversiteit en geeft hier invulling aan door de komst van Marianne de Winter. Daarvoor wordt het korps financieel ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Zij wordt eerst ingewerkt in het operationele proces. Daarna gaat zij onderdelen aansturen, zowel in de bedrijfsvoering als het operationele proces. Na een jaar oriënteert zij zich op een plek bij een van de korpsen.

De Winter heeft een gevarieerde loopbaan buiten de politie: ze werkte tien jaar in het facilitair management in de gezondheidszorg, was concernmanager bij een gemeentelijk bedrijf en was ruim vijf jaar directeur van twee penitentiaire inrichtingen. Het werk in de strafrechtketen wekte haar belangstelling voor de politie.
Provincie:
Tag(s):