woensdag, 30. januari 2008 - 10:42

Kostprijs melk 3,5 cent omhoog in 2007

Amsterdam

De kosten voor het produceren van melk zijn in 2007 fors gestegen. De uitgaven waren 2,6 cent hoger terwijl de niet melkopbrengsten met 0,9 cent per kilo daalden. Door de hogere melkopbrengsten is het inkomen wel gestegen. Dit zijn de uitkomsten van de eerste 150 bedrijven waarvoor de GIBO Groep het kwartaalbericht uitbrengt.

Hogere uitgaven waren er vooral voor voer en rente. De uitgaven voor voer per kilo melk waren ruim 18 % hoger. Bij de uitgaven aan rente (+17 % hoger ) is vooral de stijging van de korte rente de oorzaak. Ook de uitgaven voor onderhoud gebouwen en de afzet van mest zijn flink gestegen. De uitgaven voor onderhoud machines en werktuigen, zaaizaad en gewasbescherming zijn de enige kostensoorten die niet gestegen zijn per kilo melk.

De ontvangsten voor verkopen van vee zijn met 22 % gedaald. Er werd meer uitgegeven aan aankoop van vee doordat de prijzen voor melkkoeien en vaarzen hoger waren. De overige bedrijfsopbrengsten waren ruim 3 % lager. De productie van melk per bedrijf was ca. 25.000 kilo (+ 3,9 %) hoger. Per bedrijf werd er 672.000 kilo afgeleverd. De melkprijs is 5,2 cent per kilo hoger. Het uiteindelijke resultaat dat beschikbaar is om privé-uitgaven te kunnen doen en leningen af te lossen is met 1,7 cent per kilo melk gestegen. Dit betekent dat op bedrijfsniveau er ongeveer 15.000 euro meer beschikbaar is.

De verwachting is dat de kostprijs in 2008 verder stijgt doordat de voerprijzen nu op een hoger niveau liggen dan het gemiddelde in 2007. Verder wordt de kostprijs hoger door hogere prijzen en tarieven voor kunstmest, brandstof, strooisel, loonwerk en betaalde arbeid. Voor 2008 wordt bij de huidige melkprijs nog wel een goed resultaat verwacht. Voor de lange termijn is het wel van groot belang dat ondernemers hun kostprijs goed in beeld hebben en waar nodig hun kostprijs aanscherpen.
Categorie:
Tag(s):