dinsdag, 27. mei 2008 - 15:19

KPN-gebouw Maastricht in juli tegen de vlakte

Maastricht

Vanaf juli worden in Maastricht het voormalige KPN-gebouw en de tijdelijke leslokalen van het St. Maartenscollege afgebroken. Het terrein ligt tussen de huidige A2-passage, Prof. Cobbenhagenstraat en Noormannensingel. Door de aanleg van een speciale bouwweg die rechtstreeks aansluit op de A2 gaat het bouwverkeer via de A2 lopen. Dit is mogelijk gemaakt door een optimale samenwerking met Rijkswaterstaat Limburg. Omwonenden zullen door deze aanpak zo min mogelijk overlast hebben van bouwverkeer.

Over het plan en de aanpak van de bouw vindt regelmatig overleg plaats met het buurtkader van Wyckerpoort en Wittevrouwenveld waaraan ook wethouder Wim Hazeu deelneemt. Een belangrijk onderwerp van dit overleg is ‘verkeer’, zowel met het oog op de verkeerssituatie op de langere termijn als in relatie tot het bouwverkeer in de komende tijd.

Voor de aanleg van de extra aansluiting voor het bouwverkeer moet een twintigtal bomen tussen de huidige A2-passage en het KPN gebouw eerder gekapt worden dan gepland. In de planning was de kap van deze bomen al voorzien vanwege de ondertunneling van de A2. Door de aanleg van de extra aansluiting voor het bouwverkeer wordt de kap van deze bomen echter vervroegd. Er vindt volledige compensatie plaats via herplant. De verwachting is dat eind 2008 met de nieuwbouw gestart kan worden.

Het plan onder architectuur van bureau Jo Coenen voorziet in twee markante bouwblokken waarvan het grootste vóór de ondertunneling van de A2 kan zijn gerealiseerd. Dit om ook te kunnen voorzien in herhuisvesting van A2-flatbewoners. De bouw zal in een aantal fases (2008-2013) verlopen. Het plan houdt concreet in: 230 koop- en huurappartementen, 7.000 m2 kantoorruimte en op de begane grond 3.700 m2 ruimte voor commerciële en dienstverlenende functies. Onder het totale complex komt een parkeergarage.

Nadat de Provincie Limburg onlangs een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor de herontwikkeling van locatie KPN-Maartenspoort, neemt het college van B en W van Maastricht een rijstellingsbesluit in het kader van de art. 19 procedure Wet ruimtelijke ordening voor de realisering van het bouwplan.
Provincie:
Tag(s):