maandag, 3. november 2008 - 22:19

Kraan van Thole wordt gesloopt

Enschede

Afgelopen week heeft Projectbureau Roombeek van gemeente Enschede het besluit moeten nemen om de kraan van Thole definitief te slopen. Het is niet gelukt de kraan een nieuwe plek in Roombeek te geven. Dit heeft de gemeente Enschede bekendgemaakt.

Ook de stadsbrede zoektocht naar een herbestemming dit voorjaar, heeft geen concrete voorstellen opgeleverd. De kraan is op maandag 3 november naar de sloper gebracht.

De kraan van Thole stond tijdens de vuurwerkramp op het terrein van de machinefabriek Thole in Roombeek en is door de ramp ernstig beschadigd. Bij aanleg van de Lasonderbleek en het monument voor de vuurwerkramp was er geen plek voor de kraan en is deze opgeslagen in afwachting van een nieuwe plek.

Het Projectbureau Roombeek heeft diverse mogelijkheden voor een nieuwe locatie in Roombeek onderzocht. Desondanks was in Roombeek geen geschikte locatie voor de kraan te vinden. Daarom heeft het Projectbureau dit voorjaar een oproep gedaan om een partij te vinden die een herbestemming wist voor van de Kraan en die het plan voor hiervoor wilde uitvoeren.

Van de tien binnengekomen reacties voldeed geen van de inzendingen aan de criteria. Wel sprak uit de reacties de behoefte om de kraan van Thole voor Enschede te behouden. Daarop heeft de het Projectbureau de Vereniging Erfgoedontwikkeling Enschede gevraagd op zoek te gaan naar alternatieven.

Op basis van hun rapportage heeft het Projectbureau contact opgenomen met de Museum Buurt Spoorweg (MBS) om te onderzoeken of de kraan past in hun plannen.
Ondanks de toezegging van het Projectbureau om te willen meebetalen aan de voorbereidingskosten, heeft het MBS onlangs moeten besluiten definitief niet verder te gaan met de plaatsing van de Kraan in Boekelo.

Redenen hiervoor waren de onzekerheid over een geschikte locatie, de uitvoerbaarheid en de kosten van de klus. Alle betrokkenen, waaronder de inzenders van de ideeën, zijn over dit besluit geïnformeerd.

Na deze inspanningen is dus besloten om de kraan af te voeren naar de sloop.
Provincie:
Tag(s):