maandag, 21. april 2008 - 15:51

Krachtig optreden tegen 'runway incursions'

Schiphol

De Inspectie Verkeer en Waterstaat roept de Luchtverkeersleiding Nederland, de luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en recreatieve luchtvaart op om samen daadkrachtig op te treden tegen ‘runway incursions’. Dit zijn voorvallen waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon zich ten onrechte op een start- of landingsbaan bevindt. Dit heeft de inspectie maandag 21 april bekendgemaakt.

De inspectie constateert in een rapportage dat er onvoldoende objectieve criteria, normen en informatie beschikbaar zijn om een eenduidig beeld te hebben van de problematiek. Volgens de inspectie wordt het risico van runway incursions door de betrokken partijen wel erkend op Nederlandse luchthavens.

Runway incursion wordt in de burgerluchtvaart gezien als een potentieel veiligheidsrisico, vooral omdat de gevolgen ervan tot veel slachtoffers kunnen leiden. Het zwaarste ongeval in de geschiedenis van de burgerluchtvaart op Tenerife op 27 maart, waarbij 583 doden te betreuren waren, betrof een runway incursion.

Luchthavenexploitanten, verkeersdienstverleners en luchtvaartmaatschappijen zijn zich van die risico’s bewust en hun veiligheidsmanagementsystemen zijn er dan ook mede op gericht om runway incursion te voorkomen.

Toename runway incursions
Vanuit de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) komen signalen dat er sprake is van een toename van het aantal runway incursions op de Nederlandse regionale luchtvaartterreinen, in het bijzonder op Maastricht Aachen Airport.

Voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat was dit aanleiding een themaonderzoek in te stellen naar runway incursions op Maastricht Aachen Airport, Rotterdam Airport en Groningen Airport Eelde, teneinde te kunnen beoordelen of er sprake zou zijn van een veiligheidsprobleem.

Schiphol niet in onderzoek
Het themaonderzoek beperkt zich tot de genoemde drie regionale luchtvaartterreinen en gaat niet in op de situatie op Schiphol. De reden daarvoor is dat Schiphol de runway incursion problematiek permanent adresseert binnen het Veiligheidsplatform Schiphol, een overkoepelend orgaan van diensten op de Luchthaven Schiphol, dat zich bezighoudt met het signaleren van mogelijke veiligheidsrisico’s en het terugdringen van die risico’s.

De specifieke runway incursion problematiek is toevertrouwd aan het Runway Safety Team, een task force van het Veiligheidsplatform Schiphol, waaraan ook al door de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt deelgenomen. ‘Een themaonderzoek door de Inspectie Verkeer en Waterstaat gericht op Schiphol zou daarom weinig meerwaarde hebben’, aldus het rapport van de inspectie.
Provincie:
Tag(s):