woensdag, 3. december 2008 - 10:06

'Kranten alleen goed om tijd te doden'

Enschede

Het nieuwsmedium krant past niet bij een generatie van jongeren die gewend is aan dynamische nieuwe media. Aldus onderzoek dat aan de Universiteit Twente voor het eerst is uitgevoerd naar motieven voor krantleesgedrag bij jongvolwassenen.

Masterstudent Psychologie Herman Wolswinkel (afgestudeerd op 28 november 2008) is nagegaan welke variabelen het krantleesgedrag bij jongvolwassenen verklaren en welke verschillen er tussen lezers van betaalde en lezers van gratis kranten bestaan. Leesvariabelen onder 245 Nederlandse jongvolwassenen toetste hij door middel van een vragenlijst.

Betaalde kranten blijken niet langer in staat jonge nieuwe lezers aan zich te binden. Gratis kranten lukt dat wel, maar ook daarvan zijn jongvolwassenen voor hun nieuwsvoorziening niet afhankelijk, stelt Wolswinkel. Zijn verklaring: de eigenschappen van het nieuwsmedium krant passen niet bij een generatie die gewend is aan dynamische nieuwe media.

Krantleesgedrag blijkt bij deze groep los te staan van de nieuwsbehoefte. Andere media zoals Internet, televisie en radio blijken veel beter in staat om in die nieuwsbehoefte te voorzien. Hoeveel minuten deze groep besteedt aan het lezen van een gratis krant, hangt voor een groot deel af van de faciliterende condities. Zolang het lezen ze maar gemakkelijk gemaakt wordt, zijn deze jongeren nog wel tot krantlezen geneigd, ongeacht hun werkelijke interesse in de nieuwsonderwerpen.

De gratis krant is geen jong substituut van de betaalde krant, concludeert Wolswinkel. Gratis kranten worden niet zozeer uit interesse gelezen, maar vooral om er verspilde reistijd mee op te vullen. Een passieve motivatie dus. Daartegenover heeft de groep van lezers van een betaalde krant een actieve motivatie: zij maken daar bewust wél tijd voor vrij.
Categorie:
Tag(s):