donderdag, 28. februari 2008 - 19:39

Krediet van 25.000 euro voor museum Venray

Venray

Het college van burgemeester en wethouders stelt € 25.000,= beschikbaar aan Stichting Venrays Museum. Met dit bedrag kan de stichting een begin maken met de verdere ontwikkeling van dit museum en de eerste aanloopkosten betalen.

Het nieuwe museum zal onderdak krijgen in de kapel en omliggende gebouwen op het terrein van St. Servaas. Het bestuur van het Venrays museum heeft gepland om het gebouw voor het museum eind 2009 in gebruik nemen. Hiervoor is eerst een verbouwing van deze panden noodzakelijk. Verder zullen de twee organisaties omgevormd moeten worden tot één professionele instelling die de zeer uitgebreide collectie voorwerpen gaat beheren.

In 1999 is door de raad de ambitie vastgelegd om te komen tot een publieksgericht Venrays Museum, omdat zowel Museum ’t Freulekeshuus alsook het museum van de GGZ Noord- en Midden Limburg deze functie onvoldoende kunnen waarmaken. De huisvesting en overige faciliteiten van beide musea is te klein of voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De besturen van beide musea hebben in 2004 besloten daarom te fuseren tot één Venrays Museum. In januari 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de statuten van de nieuwe museumstichting.

Met dit Venrays Museum krijgt Venray een belangrijke voorziening erbij in een bijzonder monumentaal pand en op een aansprekende locatie. Dit museum zal een meerwaarde hebben voor Venray en de regio�, aldus wethouder Van de Broeck. “Het zal een podium bieden waarop in woord en beeld verhaald wordt over de geschiedenis en de belevenissen van mensen en organisaties in Venray en omgeving.�
Provincie:
Tag(s):